Farnosť Trnové

Sviatosť birmovania

Vo farnosti príprava k prijatiu sviatosti birmovania začína každý tretí rok v mesiaci september. Príprava spočíva:

Birmovný rodič