Farnosť Trnové

Videá

Hody sv. Cyrila a Metoda 2020
Farský adventný deň 2019
Vianoce 2019
Chorvatsko 2019 Kačjak
Sv. zem 2019
Izrael púšť
Genezaretské jazero
Boží hrob
Betlehem
Nazaret
Cyklotábor
Polom
Stavba zvonice
Stavba zvonice
Farský adventný deň
Karneval 2018
Tichá noc, svätá noc
Jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť
Chorvátsko
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Farnosť Trnové v Čenstochowej
Zabíjačka 2017
Tichá svätá noc

Albumy

Hody sv. Cyrila a Metoda 2020
Prvé sväté prijímanie 2020
Mikuláš 2019
Roráty a raňajky advent 2019
Farský adventný deň 2019
Brigády, park, zvonica
15.9.2019 požehnanie úrody
Chorvatsko 2019 Kačjak
Prázdniny 3
Sv. zem 2019
Prázdniny 2
Prázdniny 1
Koncoročné stretnutie
Duchovanie
Cyklotábor 2019
Posvätenie zvonice 2019
Požehnanie zvonice
Hody sv. Juraja 2019
Veľkonočná nedeľa 2019
Boží hrob
Krížová cesta 2019 Ladce a Kláštor
Brigáda park sv. Juraja
Stavba zvonice
Požehnanie domov 2019
Farský adventný deň
Mikuláš 2018
Karneval 2018
Prázdniny 2018
Košice blahorečenie
Chorvátsko 2018
Cyklotábor 2018
Grilovanie koniec šk.roka
Koncert v kostole sv. Juraja
Mariazell, Viedeň
Poľsko Bendoszce Wielkej
Vystúp na Bendoszku Wielku
Hody sv. Juraja 2018
Vystúp na Bendoszku Wielku
Farská fašiangová zabíjačka 2018
Požehnanie domov 2017
Karneval 2017
Jasličková 2017
Mikuláš 2017
Staré Hory, 2.september
Chorvátsko dovolenka
Cyklotábor 2017
Birmovanie 2017
Čenstochová 2017
Kvety pred kostolom
Deň detí, 2. roč
Deň radosti 2017
Prvé sv. prijímanie 2017
Santiago
Veľká noc 2017
Krížová cesta - Hlboká nad Váhom
Jarné prázdniny
Hody sv. Juraja 2017
Zabíjačka 2017
Koledníci z Ukrajiny v Trnovom
Jasličková 2016
Karneval 2016
sv. Mikuláš 2016
Požehnanie liečivých bylín 15.8.2016
Vizitácia farnosti
Čistenie pamätníka Nenarodeným deťom žiakmi školy
Wadovice
Detský tábor Škutovky 2016
Európsky vinársky rytiersky stav v Trnovom - máj 2016
Deň radosti 2016
Levoča, Smižany, Štrbské Pleso
1. sv. prijímanie 2016
sv. zem 2016
Hody 2016
Zabíjačka 2016
Svätá brána - Hájik
Požehnanie domov 2016
Jasličková 2015
Požehnanie bylín - 15.8
Karneval 2015
Kriváň
Tábor 2015
Hora Živčák
Ferrata Martin
Prvé sv. prijímanie 2015
Božie Telo 2015
Deň radosti 2015
Rím 2015
Dekanátna akcia; pochod za život; požehnanie pamätníka
Hody sv. Juraja 2015
Veľkonočná nedeľa
Krížová cesta v Lietavskej Závadke
Farská fašiangová zabíjačka 2015
Jarné prázdniny 2015
Požehnanie domov 2015
Karneval 2014
Krakow
Medžugorja 2014
Detský tábor Mráznica
Lysec
Božie Telo
Kľak
1.sv.prijímanie
Deň radosti
Boží hrob
Výmena krytiny na kostole
Krížová cesta-Zelený štvrtok
Jarné prázdniny-vodné dielo
Jarné prázdniny-kino
Jarné prázdniny-bicykel
Hraná Krížová cesta detí
Fašiangové stretnutie dôchodcov
Vianočný ples
Karneval
Jasličková
Rajecká Lesná
Požehnanie úrody
Košice-pochod za život
Medžugorje
Choč
Detský tábor
Ostrá
Prvé sv. prijímanie
Dekanátna akcia
Relikvie don Bosca
Požehnanie domov
Fašiangy
Svätý týždeň
Vianoce
Jasličková pobožnosť
Vysoké Tatry
Prosiecka a Kvačianska