Farnosť Trnové

Adresa:

Cintorínska 1323/38, 010 01 Žilina-Trnové

Telefón:

+421 41/5964 192

+421 908 908 116

E-mail:

fara.trnove@gmail.com