Farnosť Trnové

Všeobecné informácie

Všeobecné zásady

Kán. 1055Kán. 1056Kán. 1057Kán. 1058Kán. 1059

Pastoračná starostlivosť a príprava na slávenie manželstva

Kán. 1063Kán. 1065Kán. 1066

Forma slávenia manželstva

Kán. 1108Kán. 1115

Účinky manželstva

Kán. 1134Kán. 1135Kán. 1136