Farnosť Trnové
Úmysly Liturgický prehľad
Pondelok 20. 6.
17.00+ Jaroslav + Justín
Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období.
Utorok 21. 6.
Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka).
Streda 22. 6.
17.00+ Mária + Peter + Pavol + Viliam
Streda 12. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa alebo Svätých Jána Fishera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov (ľubovoľná spomienka).
Štvrtok 23. 6.
Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období.
Piatok 24. 6.
17.00+ Ján + rodičia
Narodenie svätého Jána Krstiteľa (slávnosť).
Sobota 25. 6.
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (spomienka).
Nedeľa 26. 6.
7.15+ z rodiny Ondákovej
10.15Na úmysel celebrujúceho kňaza
13. nedeľa v Cezročnom období.
  • Na budúci týždeň sv. omše budú v pondelok, stredu a v piatok o 17.00 h.
  • Sv. omše v utorok, štvrtok a v  sobotu nebudú.
  • V neprítomnosti farára vo farnosti zastupuje v priebehu týždňa dp. Jaroslav Vnuk - farár z Rosiny – 0902 452 652.