Farnosť Trnové

Sv. omše vo farnosti počas pandémie:
Pondelok, streda, piatok, o 18.00 h
Utorok, štvrtok o 7.00 h
Nedeľa: v sobotu s platnosťou na nedeľu o 18.00 h
7.15 a 10.15 h farský kostol
9.00 h – kaplnka sv. Floriána
Modlitba za odvrátenie epidémie - živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej každý deň o 20:00