Farnosť Trnové

Kňazi

Od roku 2003 dp. Ján Zicho, Mgr., dekan

 • Narodený: 15.5. 1949, Dolná Tižina
 • Ordinovaný: 17.6. 1972
 • 1972 - 1973 – kaplán Krásno nad Kysucou
 • 1973 – 1976 – kaplán Bošáca
 • 1976 – kaplán Považská Bystrica
 • 1976 – 1980 – správca farnosti Mojtín
 • 1980 – 1992 – správca farnosti Beluša
 • 1992 – 2003 – správca farnosti Teplička nad Váhom
 • 2003 – 2012 – farár Trnové
 • 2012 – dôchodca Belušské Slatiny

Od roku 2012 dp. Róbert Krajčík, Mgr., ICLic.

 • Narodený: 13.12.1962, Topoľčany
 • Ordinovaný: 13.6.1987 Banská Bystrica
 • 1987 – 1988 – aktuár Biskupského úradu Banská Bystrica
 • 1988 – 1989 – kaplán Prievidza
 • 1989 – 1990 – správca farnosti Sebedražie
 • 1990 – 1992 – farár Sučany
 • 1992 – 1996 – farár Brezno, dekan
 • 1996 – 1997 – tajomník a ceremoniár Biskupského úradu Banská Bystrica
 • 1997 – 2001 – farár Prievidza – Veľká Lehôtka
 • 2001 – 2012 – farár Martin – mesto, dekan
 • 2012 – farár - Žilina – Trnové