Farnosť Trnové

História a súčasnosť

Trnové sa v druhej polovici 17. storočia oddelilo od Višňového a stalo sa fíliou obce Rosina. Od 1. júla 2003 je Trnové samostatná rímsko-katolícka farnosť zriadená nitrianskym biskupstvom ako farnosť svätých Cyrila a Metoda. Do farnosti Trnové patrí Trnové a žilinské Rosinky. Farský kostol sv. Cyrila a Metoda posvätil 16. júla 1995 Ján Chryzostom kardinál Korec a základný kameň nového kostola posvätil sv. Otec Ján Pavol II. dňa 22. apríla 1990 v Bratislave pri prvej návšteve Slovenska. V Trnovom sú postavené dva kostoly - Farský kostol sv. Cyrila a Metoda a drevený Kostol sv. Juraja.

Pod Rímskokatolícku cirkev Farnosť Trnové patrí aj filiálka Rosinky. Farnosť Trnové má Farský kostol sv. Cyrila a Metoda z roku 1995 a drevený Kostol sv. Juraja z roku 1583. Vo Filiálke Rosinky nie je kostol ani kaplnka. Rímskokatolícka farnosť Trnové patrí pod Dekanát Žilina.

Štatistika

KRSTY POHREBY SOBÁŠE