Farnosť Trnové
Farnosť streamuje sv. omšu v nedeľu a v prikázaný sviatok dopoludnia o 10.00 h
(facebook profil Róbert Krajčík / trnove.fara.sk)

BIRMOVANIE 2021

Birmovanie skupiny ABC

16. júl 1995 - posvätenie kostola sv. Cyrila a Metoda Jánom kardinálom Korcom

Ďakujeme všetkým, ktorí kostol stavali,
ktorí kostol 25 rokov zveľadujú
a ktorí doň s nábožnosťou vstupujú.