Farnosť Trnové

V sobotu 19. mája sa uskutoční 10. jubilejný vystúp na Bendoszku Wielku.


Bude to desiaty jubilejný ročník tohto podujatia, ktoré vedie myšlienka putovania po pápežských cestách. Výstup je veľmi populárny a určený rodinám s deťmi a turistickým nadšencom. Účastníci slávnosti budú mať možnosť spoznať a obdivovať dve zreštaurované prícestné kamenné kaplnky v Rycerke Dolnej a Górnej. Revitalizačné práce sa uskutočnili v rámci projektu „Rozzvoňme pohraničie“ , ktorý realizujú rímskokatolícky kostol v Trnovom a obec Rajcza. Tohtoročný program zahŕňa koncert kapely „Proskauer Echo“, slávnostnú omšu pri Jubilejnom kríži žyvieckej zeme na vrchole Bendoszky Wielkej. Nebude chýbať posvätenie oviec ani integračné posedenie pri ohnisku. Popoludní sa začne zábava s posedením v kolibe na Przegibeku. Slávnosti sa zúčastnia aj hostia z farnosti v Trnovom (Žilina). Slováci sú vedúcim partnerom mikroprojektu „Rozzvoňme pohraničie“, ktorý realizuje v spolupráci s obcou Rajcza, a ktorej cieľom je obohatiť sakrálne a kultúrne dedičstvo pohraničia, a zvýšiť jeho prezentačný potenciál z hľadiska zvýšenia turistickej atraktivity regiónu..


Srdečne pozývame

Mikroprojekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v 85% v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 a štátneho rozpočtu vo výške v 5% prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.